Europa = Kun for Kristne

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Europa = kun for Kristne Præster = og ingen imamer

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ... 

Spørgsmålet er = om de Kristne præster = er Kristne ???

Billedresultat for eric
 jon phelps billeder

www.Danskkultur.dk 

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ... 

--------------

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk 

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

Præsenteret her 08-06-2016

 Velkommen til

Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til tænkende unge mellem

14 år og 21 år   

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

http://www.oplys-dig-selv.dk/417599123

 


  Europe for Christians only - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=F4UgjK2RbBA
13. mar. 2016 - Uploadet af Filiph Rogers
There have also been cases of Bacha Bazi as well .Most of the sexual assaults have been against children ...
 
 

 www.fortidensJelling.dk

 

 Den Sorte Skole Freden i Roskilde - YouTube

 German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ... 

 


  Præstedokumentar - YouTube

 Video til Præstedokumentar

7

Den Sorte Skole - Reformationen - YouTube

http://www.tro-eller-overtro.dk/ 

Når jeg hører disse Kirkeklokker = der indleder denne udsendelse = så kommer jeg til = at tænke over = at der findes over 2200 Kirker her i Danmark = og = disse Kirker er bygget = dengang = der fandtes dygtige håndværkere = der kunne klare at bygge solide bygninger = uden at bruge Computer-beregninger.

  With Open Gates: The forced collective suicide of European ...

 Det store antal af Kirker = der er bygget i mit Fædreland

Nationalstaten  Danmark

finder jeg også imponerende i forhold til Nationalstaten Danmarks størrelse.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 www.123hjemmeside.dk

 


Grundlovsforeningen

Dansk Kultur Præsenterer

Kristne Helligdage

www.danskkultur.dk

  Læs mere

 under overskriften

 mærkedage 

------------

 

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ... 


http://www.tro-eller-overtro.dk/424630241 

Pat  Condell

http://www.sabbat-kristne.dk/183379971 

 Video til Europe for Christians only youtube

www.123hjemmeside.dk

help yourself = has does not blotte Plads = or money

Brexit The Movie - YouTube

http://www.vilde-teorier.dk/401676878 


 

 Danmarks Kultur-erklæring

 af

Rolf Slot-Henriksen

stifter af

Grundlovsforeningen  

www.danskkultur.dk 

www.Medie1.dk

 

Danmarks Kultur-erklæring

1. Et folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks Kulturarv med rødder i oldtiden og Vikingetiden og formet af Kristendommen og den danske historie, og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode som ikke må tilsidesættes, med henvisning til konventioner og fremmede kulturer.

5. Koloniseringen af Danmark og fortrængningen af vores kultur og fremmede sprog og kulturimperalisme skal imødegåes.

6. Politikere, skolen offentlige og kirkelige institutioner, har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. Foreksempel skal dansk musik være en væsentlig del af musikudbudet  i Dansk Radio og Fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode, og som anvendt i praksis.

Rolf Slot-Henriksen

Dansk Musik er også en del af Det Danske Folks Kulturarv

 www.Kulturpartiet.dk

Hør evt. lidt Dansk Musik på dette Link

---------------

www.fortidensJelling.dk

-------------

Hvem husker Reformationen og Martin Luther  ???

 2017 - 500 år efter Luther!

 www.Lightchannel.dk

 


 Billeder af mellemøsten

Billedresultat for mellemøsten

Der sker også meget i mellemøsten = så hvordan ser det ud der ???

            Billeder af Kort over europa

 
 

 Disse

( 28 National-Stater )

 er medlemmer  af

EU

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 

 www.123hjemmeside.dk

 Hvor mange af disse National-Stater styrer deres egen

Nationalbank  ??? Vælgerne har naturligvis de demokratiske rettigheder som det Hegelske system tillader. Er det nok  ???

 

http://killthebank.net

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550256

---------------- 

  Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

  


 Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link  

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 Billedresultat for søren hviid pedersen

 www.Lightchannel.dk

  Søren Hviid Pedersen om EU og det nationale - YouTube

http://www.about-truths1.dk/424406599 

 EU forfatningen

 I dag den 5. juni 2016 = Danmarks Grundlovsdag = kan vi konstatere = at vi ikke har en arbejdsminister = der skal skaffe arbejde = til det arbejdende folk = men en beskæftigelsesminister = der skal holde Folket beskæftiget. Hvordan gør han det ??? Det gør han gennem arbejdsformidlingen. Denne overnationale institution = kræver ansøgninger = til det arbejde = der ikke findes. Det er forståeligt = at flere og flere her i = dit/mit/vores fædreland = siger nej til den centralistiske inspiration = der kommer her til Danmark = fra Papirnusserne i EU

http://www.vilde-teorier.dk/425008582 

Video til Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del

Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del - YouTube


Mogens Glistrup fik eget arbejdsværelse i villaen i Skovbrynet med et enormt skrivebord, som han ikke behøvede at rydde op på. I baggrunden den første valgplakat for Fremskridtspartiet med bogstavet Z. Foto fra bogen.

 Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 2.del - YouTube

 Video til Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 

 Hvordan undgår = beskæftigelsesministeren så = at fagforeningernes medlemmers tvunge ansøgninger om arbejde = at de bunker af ansøgninger = til de arbejdspladser = der ikke findes mere = ikke bliver større ??? Jeg ved naturligvis ikke = hvornår abortloven trådte i kraft i Danmark.

Men 16.000 aborter om året = her i Danmark = det giver naturligvis en dobbeltvirkning. Mindre ansøgninger fra de arbejdspladser - der er nedlagt = og flere boliger til den store strøm af de muslimer = som Angela Merkel og EU har inviteret til Europa. Efterhånden bliver Danmarks Boligbyggerier = til muslimske Kaserner. Hvilke hvide danskere = bliver boende i disse sociale bolig-byggerier = der findes mange af = her i Danmark. Det kan man kun gætte sig frem til.

 

2016 06 06 Love is NOT in the air - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AVHpjNafblI
for 1 dag siden - Uploadet af NewSpeek
Love Is In The Air og alle steder Uffe danser sig frem - måske lige på nær i den multikulturelle ... 2016 06 ...

http://www.vilde-teorier.dk/427634914 

 Danmark er Danskernes land

http://www.fornyelsespartiet.dk/14333082


   Velkommen til dit/mit/vores Fædreland

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Randers viser vej i Kulturkampen 

Nationalstaten Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark  

 Du kan høre ( Lidt Dansk Musik ) på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 Danskeren nr. 4 - 2000 

 Billedresultat for mellemøsten

Er du Hybrid-tænker = hvis/når du = forsøger at adlyde  

Guds 10 Befalinger

 

Dansk Katekismus = udgivet i år 1925 = De 10 Bud 

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke stjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Her mangler noget i Bud nr. 2 og  i Bud nr. 4. mangler 

GUDS  SEGL

( Teorien er = har manglet i 1700 år )

 Er = Katolikker = Kristne ???

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

http://www.sabbat-kristne.dk/415554864


 Jeg vil lige oplyse = at jeg stadig ejer min katekismus = der er en Luthers Katekismus  udgivet på Gyldendalske Boghandel København i 1925

 Før 2010 = hvor = jeg anskaffede min første Bibel = vidste jeg ikke = at der var noget = der hed

 Guds Segl

 Til gengæld fandt jeg ud af at = Guds Segl = findes i de 10 Befalinger = der står i Bibelen. De lyder således


  Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

http://www.sabbat-kristne.dk/183379967 


 

2016 05 13 Religiøse analfabeter - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=CeKMRE9YTg0
12. maj 2016 - Uploadet af NewSpeek
NewSpeek. SubscribeSubscribedUnsubscribe .... Islam har love og regler for samfundet; strafferet ...
 

Hvornår er jeg en religiøs analfabet  ??? 

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Det er jeg jo nok = når jeg ikke har opdaget = de forfalskninger = der er foretaget af ( Guds Lov = De 10 Bud ) som står i min Danske Bibel.

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

Jeg ( Poul Leo Nielsen ) er  

Evangeliske-Luthersk Kristen.

 og her er jeg jo som dansker = meget heldig fordi = Paragraf 4 lyder således i Danmarks Riges Grundlov

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

 


 Lad mig lige nævne = at jeg som 14 årig = blev Konfirmeret. Det skete  i Lindholm Kirke. Det var også i denne kirke = jeg var døbt. Kirken ligger tæt ved Aalborg = bare på den anden side af Limfjorden.

 

 Den Evangeliske-Lutherske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Det var hvad jeg sagde ja til = var min tro = da jeg blev Konfirmeret.


 

 Efter at have set disse tre film  = på you Tube = så er det mit indtryk = at ( min Kristne Gud )  tager sine ( 10 Bud ) særdeles alvorligt.

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

 


Hvorfor findes der forfalskede Bibler  ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042 

Hvem kunne finde på at forfalske Bibler

http://www.vilde-teorier.dk/428036669

 

 


 

 Det bliver spændende at se = om der findes to stentavler med

Guds Lov = De 10 Bud

når Pagtens Ark engang åbnes = og om de er skrevet på

Aramæisk ???

Er Dronningen af ( Sheba = Saba,s ) Guldmine fundet ???

 

 

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Billeder af pagtens ark jødedommen

Ayaan Hirsi Ali  

Er hun en efterkommer af Dronningen af Saba

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49354119 

 


 

Danmarks

Konfirmander  Konfirmander

Dem der søger efter ( Sandheder ) bevæger sig væk fra ( Løgne ) 

 
ET ØNSKE FRA EN DØD"Jeg forlanger ikke, at I skal gribe til våben
mod tyrannerne. Jeg forlanger ikke, at I skal gå på gaden og demonstrere imod dem. Jeg beder Jer kun om = at holde op med = at

DELTAGE i løgnen."

Solsjenitsyn
Dem der søger efter ( Sandheder ) bevæger sig væk fra ( Løgne ) 

 


 Og så et religiøst spørgsmål. Hvem har i 1700 år = cirka = haft mulighed for at forfalske Bibler  ???

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

 Hvem i Danmark = er eksperter = i at bruge

Taqiya

Det er måske disse Politikere

www.sabbat-kristne.dk/409494940

Som vælger har jeg bemærket = at disse Politikere ikke har fjernet

Racismeparagraf 266b  og  Blasfemiparagraf 140 

Hvorfor har de ikke det ???


 40 år i ørkenen

Der var 12 stammer der drog til Jerusalem = cirka 600.000 kampduelige mænd = med kone og børn = og et præsteskab. Dette står i Bibelen. I 40 år spiste de manna sendt ned fra himlen.  

 Grundlovsnyt - YouTube

 


Sådan  lyder Den Evangeliske Lutherske  bøn

Fadervor

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed

Amen!


 

Uden skyld og skam - Jesper Langballe - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dtWe5O3FlJw
01/04/2014 - Uploadet af DrBrille
Fra programmet "Uden skyld og skam" med Torben Steno.
 
På dette link findes 24/7 Radioen =
 

 

 Hjemmebrænderiet - YouTube

Billeder af brænderiet

Flere billeder af brænderiet

 


 

 25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee

The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit ... 

 Billeder af Alberto Rivera

Billedresultat for Alberto Rivera

 Flere billeder af Alberto Rivera

-----------

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...

 Moder Jord før mennesket.

 Det har så = igen her i 2015 = fået mig til = at tænke på = en tidligere Pave.

 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


Vi ser Pavens første kys gælder moder jord.  

 Er Paven i virkeligheden ikke Kristen = men tilbeder Gudinden Gaia ???

  Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 

 Den Sorte Skole Freden i Roskilde - YouTube

 German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ... 


 http://www.skjulte-sandheder.dk/414982989

 


 

http://www.tro-eller-overtro.dk/424630241 

Pat  Condell

http://www.sabbat-kristne.dk/183379971 

 Video til Europe for Christians only youtube

www.123hjemmeside.dk

 Kvinder

 http://www.advarselspartiet.dk/428627643

  Billeder af eric jon phelps

   http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 


 

Islam Truth Agenda of Evil - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=K8Vc8-iFGGE
31. jan. 2015 - Uploadet af Nick Ash
EXPOSE THE TRUTH ;) We are anonymous visit : http://www.jihadwatch.org/ http://www.inthenameofallah ...

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

 


 http://www.123hjemmeside.dk/builder/pages/preview.aspx?pageid=50438145 


 Hvem bor i Danmark

http://www.kulturpartiet.dk/26862699 

 


 Er vi på vej tilbage til Fortiden = hvor den stærkeste har ret

http://www.tro-eller-overtro.dk/425547316 

eller lever vi stadig i en retsstat med gældende love  ???

 


 

 Ex Muslim Wafa Sultan exposes Muhammad, Islam, Brutal ...

 God Who Hates

Wafa Sultan

 -----------

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Lidt om Kaffe

http://www.tro-eller-overtro.dk/423061292 

 


Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 Hvornår ???  er en Kristen Præst = en Kristen Præst  ???

 Det er når Præsten ( kan Guds lov = Guds 10 Befalinger ) uden ad = og selv overholder ( Guds Lov = De10 Bud ) = som er

( Guds 10 Befalinger = sådan som de står = i en Bibel )

der ikke er forfalsket.

www.sabbat-kristne.dk/390099042

I mit fædreland ( Nationalstaten Danmark ) der skal ethvert barn = der er = Kristen = der er fyldt 14 år = kende ( Guds 10 Befalinger  ) Sådan som de står i en

Dansk Luthersk Evangelisk Katekismus.  

 men uden

Guds  Segl

 


Fordelen ved at ubegavede børn = med deres uudviklede Reptil-hjerner = i den ( Danske Kristne Kultur ) trods alt =

skal lære Guds 10 Befalinger at kende uden 

Guds  Segl

formoder jeg skyldes = at efterlevelsen af

( Guds Lov = De 10 Bud )

 sådan som de står i

Luthers  Katekismus 

udgivet i København i Gyldendalske Boghandel 1925

trods væsentlige mangler = fører til =  bedre fungerende samfund.

 Læs eventuelt lidt mere om Luthers Katekismus på dette link

http://www.vilde-teorier.dk/427634914


 

Dansk Katekismus = udgivet i år 1925 = De 10 Bud 

1.  Du maa ikke have andre Guder.  

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn.  

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig.  

4. Ær din Fader og din moder  

5. Du må ikke slaa ihjel.  

6. Du må ikke bedrive Hor.  

7. Du må ikke stjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.   

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 

Her mangler noget i Bud nr. 2 og  i Bud nr. 4. mangler 

GUDS  SEGL

( Teorien den er = har manglet i 1700 år )

 Er = Katolikker = Kristne ???

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren 

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )  

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


Lidt opdatering ,den 26. juni 2016

 Pat Condell

Der er forskel på = Politik og Kristendom = hvis du er

Evangelisk Luthersk Kristen  ???

Præstedokumentar - YouTube

 Video til Præstedokumentar 

 Lyt lige efter en gang mere

Kristendommens fundament er Bibelen og Religon er et personligt valg. 

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Demokratiets Politiske Fundament er et Parlament

 


Konservative Roger Scruton om Brexit og europæisk kultur - del 2

https://www.youtube.com/watch?v=XtnZTiNA1-4
15. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Deadline: Konservative Roger Scruton om Brexit og europæisk kultur - del 2. Fra den 14. maj 2016.
 
Se flere interviews af Roger Shruton på dette link
 
 

  Europa 24.06.2016 kl. 11:42

Trump om brexit:

De tog deres land tilbage, det er stort

  The Young Donald Trump - YouTube

 Video til The Young Donald Trump

 http://www.sagenskerne.dk/16050868

 


 Europe for Christians only - YouTube

 Video til Europe for Christians only youtube

 Et Demokratisk Mandat = kræver = et Demokratisk Parlament.Da der intet demokratisk Parlament = findes i England = så bør et sådant Parlament ( med egne demokratiske love ) måske oprettes = inden de videre forhandlinger = om = hvordan udtrædelsen af EUs 28 Nationalstater = skal foregå  ??? Det kunne jo være en opgave for

 Pat Condell

at kæmpe for = at få oprettet et sådant = Engelsk Parlament = og samtidig sikre sig = at det

Evangelisk Lutherske kristne fundament )

sikres et sted = i en helt ny  ( Engelsk National Grundlov ) i det nye Engelske Parlament. Her kan Paragraf 4. fra 

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

måske inspirere til hvordan det 

Evangelisk Lutherske kristne fundament )

 kan sikres i en ny Engelsk Grundlov ???

   Her i 2016 = er det interessant at bemærke = at selv om England ikke har sit eget Nationalt Parlament = så findes der et specielt Engelsk flag der kan føres tilbage til det 12. eller 13 århundrede.

 England

Sådan ser det ud. Et eget engelsk flag = der kan føres tilbage til det 12. eller 13. Århundrede = er ikke noget noget dårligt udgangspunkt = for at oprette sit eget engelske Parlament = for hvordan kan et  Nationalt Parlament = uden et Nationalt Flag = behandles med den fornødne respekt i Politiske Forhandliger  ???  


 

  Roger Scruton

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


Roger Scruton om krænkelseskultur og ytringsfrihed - del 2 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Q1DcV34G3xQ
15. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Roger Scrutons tale ved trykkefrihedsselskabets uddeling af ... Deadline: Konservative Roger Scruton ...
 

 


  Danmark er Danskernes land

http://www.fornyelsespartiet.dk/14333082

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Hvem skal bestemme Danmarks Fremtid  ???

 http://www.tro-eller-overtro.dk/425547331

http://www.tro-eller-overtro.dk/425547313

Hvilken kvinde forærer du en buket hvide Roser ???

  http://www.sagenskerne.dk/21050779

En forlovelse begynder tit med et første møde.


WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

 


 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134  

 Død over de kristne

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

 http://www.about-truths1.dk/424406599 

 Læs tidligere indlæg her 


 

Ole Hasselbalchs besked til den danske ungdom

 http://www.amren.com/features/2015/06/refugee-invasion-is-european-suicide/

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

De Røde lejesvende - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-KIzJ57EjvQ
5. feb. 2016 - Uploadet af NewSpeek
Efter Gabold-gate: Jeppe Juhl: “Afskaf nu den DR-licens…!”

Jagten på de Røde Lejesvende - Diskussion Notkin ... - YouTube

http://www.about-truths1.dk/424406599

 KOMMENTAR af Søren Krarup  

www.Waymarkmedia.org   

 De røde lejesvende - Jepppe Juhl - NewSpeek - YouTube - Politik ...

 

Det er muligt at støtte NewSpeek økonomisk på dette Link

www.NewSpeeknetworks.Com


 Enhver kan se = at der er noget = der er galt i Toppen af

( Danmarks Radio = DR )  

 Der er noget i Toppen = der trænger til = at blive skiftet ud.  

 http://www.sagenskerne.dk/28423075 

 Derfor er mit forslag at ( Danmarks DR ) får udskiftet deres General-Direktør. Sådan ser mit forslag ud til = hvem jeg ønsker skal være ( Danmarks Radios = DRs ) nye General-Direktør

 


 

2016 06 26 Brexit indvarsler en folkelig revolution i Vesten - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNSk2ivQL74
for 11 timer siden - Uploadet af NewSpeek
Brexit er en begyndelse på en folkelig revolution i Vesten, som handler mere om værdier end valuta ...
 

 


 

 http://www.tavshedens-tyranni.dk/58159625

 http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Lidt om Folkebevægelsen mod EU med mere.

 http://www.tavshedens-tyranni.dk/58159625

 


  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.06 | 14:23

Har du ønske Fame, Riches, Powers, rigdom og har du lyst alle dine
drømmer at ske? Er du en kommende kunstner, danser,
forretningsmand etc den Store Illuminati

...
23.09 | 02:15

VELKOMMEN TIL DEN STORE ILLUMINATI CULT
Er du en virksomhed mand eller en kunstner, Politikere og du ønsker at
bliver stort, Kraftfuld og berømte i verden, slutte sig til os for at blive en af
vores officielle medlem i dag. du skal have en ideel mulighed

...
18.11 | 10:18
THOMAS EVANGELIET har modtaget 6
16.08 | 23:48
5. KONSPIRATIONS-TEO har modtaget 1
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE